Ryan Levine | #32 | 1B | Farmingdale State

gp avg hr rbi r sb
29 .313 - 7 10 1
  g tc po a e fpct dp sba rcs rcs% pb ci
2011-12 26 27 25 1 1 .963 - - - - - -
2012-13 27 15 13 1 1 .933 1 - - - - -
2013-14 29 20 17 2 1 .950 1 - - - - -
Total 82 62 55 4 3 .952 2 - - - - -